Giới thiệu


CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY BẮC GIANG LNG.

GIỚI THIỆU:

Tháng 02/2008, thành lập Xí nghiệp may Lục Nam Tại Thị trấn Đồi Ngô – Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang với cơ sở sản xuất ban đầu 02 xí nghiệp may với 25 chuyền may ( khoảng 1500 cán bộ công nhân viên ).Trong quá trình nỗ lực và liên tục phát triển, 3/2011 thành lập thêm 02 xí nghiệp , nâng tổng quy mô lên 41 chuyền may ( khoảng 3000 cán bộ công nhân viên ).Tháng 11/2014 Công ty đổi tên thành Chi nhánh công ty cổ phần may Bắc Giang tại Lục Nam, trực thuộc công ty cổ phần tổng công ty may Bắc Giang.